Câu hỏi khảo sát mẫu dành cho ngôi nhà

To view in English, click here.
Para ver en español, oprima aquí.

Tỷ giá thị trường và chi phí của câu hỏi khảo sát chất lượng

Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được hỏi những câu hỏi sau khi tham gia vào cuộc khảo sát nghiên cứu Tỷ Giá Thị Trường và Chất Lượng Dịch Vụ:

Thời Gian Làm Việc
• Cơ sở của bạn làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ, Thứ Hai đến Thứ Sáu?
• Cơ sở của bạn mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ và Thứ Bảy và Chủ Nhất, nếu có?
• Bạn có cung cấp dịch vụ drop-in care (không có thời khóa biểu cụ thể)?
• Cơ sở của bạn đóng cửa bao nhiêu ngày trong năm cho các dịp lễ? Kỳ nghĩ cá nhân?

Số lượng trẻ và giá cả:
• Bạn đang trông giữ bao nhiêu trẻ em tại cơ sở của mình?
• Bao nhiêu trẻ trong số đó nhận được trợ cấp từ CCS?
• Những đứa trẻ này bao nhiêu tuổi (mỗi trẻ)? Có anh/em không?
• Những đứa trẻ này đến vào lúc mấy giờ và về lúc mấy giờ mỗi ngày (mỗi trẻ)?
• Bạn thu phí bao nhiêu cho mỗi đứa trẻ? Cho những cháu nhận được trợ cấp, số tiền mà ba mẹ chúng phải trả là bao nhiêu? Tỷ giá CCS cho mỗi cháu là bao nhiêu?

Phí phụ thu:
• Bạn có thu phí đăng ký không? Một lần? Mỗi năm học? Mỗi năm? Nếu có, bao nhiêu?
• Bạn có thu phí hoạt động, phí đồ dùng? Nếu có, bao nhiêu?
• Bạn có chịu trách nhiệm đưa đón các cháu thường xuyên?
• Bạn có danh sách chờ cho bất kỳ lứa tuổi nào không?

Thông tin hành chính:
• Bạn có phải là cơ sở phi lợi nhuận?
• Cơ sở tại gia của bạn có tham gia vào chương trình Thức Ăn cho trẻ em củ Liên Bang (Federal Child Care Food Program)?
• Bạn có liên kết với các tổ chức tôn giáo hoặc nhà thờ?
• Cơ sở của bạn có được công nhận toàn quốc? Nếu có, bởi tổ chức nào?
• Cơ sở của bạn có được công nhận là Texas Raising Star provider? Nếu có, bạn có bao nhiêu sao?
• Cơ sở của bạn có kết nối mạng internet không?

Những câu hỏi dành cho khảo sát chi phí chất lượng giữ trẻ

Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được hỏi những câu hỏi sau đây khi tham gia vào cuộc khảo sát Chi Phí Chất Lượng Giữ Trẻ:
• Ước tính chi phí mỗi năm mà bạn phải trả để duy trì sự công nhận toàn quốc cho cơ sở của mình là bao nhiêu?

Quản lý cơ sở
• Bạn (người quản lý) có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc trông giữ trẻ hoặc giáo dục mầm non?
• Trình độ giáo dục cao nhất của bạn là gì?
• Bạn có chứng chỉ hiệp hội chăm sóc trẻ em không (Child Development Associate (CDA) Credential)?
• Bạn có vừa chăm sóc con/cháu của mình cùng với những đứa trẻ khác không?

Mức Lương và Lợi Ích
• Nếu bạn nhận được lời mời cho một công việc mới và bắt buộc bạn phải đóng cửa cơ sở giữ trẻ của mình, bạn sẽ chấp nhận công việc mới này với mức lương thấp nhất mỗi giờ là bao nhiêu?
• Ước lượng thu nhập của bạn từ việc giữ trẻ chiếm bao nhiêu phần trong tổng thu nhập của gia đình bạn năm vừa rồi?

Người phụ việc
• Bao nhiêu người thường xuyên hỗ trợ bạn trong công việc giữ trẻ? Bao nhiêu người được trả lương?
• Trình độ giáo dục cao nhất của người phụ việc của bạn là gì? Họ có CDA không?
• Người phụ việc của bạn có bao nhiêu năm khinh nghiệm?
• Bạn trả lương bao nhiêu cho người phụ việc?
• Bạn có giảm giá hoặc không tính phí giữ trẻ cho người phụ việc của bạn không?
• Bạn nhận chăm sóc bao nhiêu trẻ em khi bạn có người phụ việc? Bao nhiêu trẻ khi chỉ có mỗi bạn?
Trong 12 trở lại đây, bạn phải trả những chi phí đào tạo nào? (phí hội nghị hoặc hội thảo, phí đào tạo tại chỗ, phí đào tạo trực tuyến, chi phí đi lại,…)?

Chương Trình và Đánh giá
• Bạn có sử dụng chương trình giáo án hoặc những hoạt động được chuẩn bị trước không? Từ đâu bạn có được chương chình này
• Bạn có sử dụng những đánh giá chính thức để đo lường sự phát triển của trẻ không? Nếu không, bạn có sử dụng những đánh giá không chính thức để đo lường sự phát triển của trẻ không?

Chuẩn bị
• Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi tuần cho việc lên kê hoạch cho các hoạt động chăm sóc trẻ?

Dinh dưỡng
• Cơ sở của bạn có cung cấp những bữa ăn hoặc đồ ăn vặt cho trẻ không? Bao nhiêu bữa ăn vặt mỗi ngày? Bao nhiêu bữa ăn chính mỗi ngày?

TẢI CÂU HỎI KHẢO SÁT MẪU TẠI ĐÂY

THAM QUAN DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CHĂM SÓC TRẺ EM