Thông Tin Dành Cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ

To view in English, click here.
Para ver en español, oprima aquí.

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và được mời tham gia vào cuộc nghiên cứu Tỷ Giá Thị Trường Dịch Vụ Trông Giữ Trẻ ở Tiểu Bang Texas (Texas Child Care Market Rate Study) hoặc/và cuộc Nghiên Cứu Giá Cả Chất Lượng Trông Giữ Trẻ (Child Care Cost of Quality Study), bạn có thể đang có một số thắc mắc hoặc câu hỏi. Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp kèm theo những giải đáp và câu trả lời. Nếu bạn có những vấn đề hoặc câu hỏi khác, hãy liên lạc Laura Marra qua địa chỉ email laura.marra@austin.utexas.edu.

Câu hỏi về cuộc nghiên cứu

Làm thế nào để tham gia?
Nếu bạn được chọn để tham gia vào các cuộc khảo sát, một trợ lý nghiên cứu đại học hoặc sau đại học từ Texas Institute for Child and Family Wellbeing từ trường đại học The University of Texas at Austin (UT Austin) sẽ gọi đến cho bạn để thực hiện cuộc khảo sát qua điện thoại. Bạn sẽ nhận được tờ rơi giới thiệu để thông báo với bạn rằng bạn đã được chọn để tham gia vào cuộc khảo sát của năm. Đừng lo lắng nếu bạn nhận được những cuộc gọi này trước khi nhận được tờ rơi. Đôi khi tờ rơi bị đánh mất hoặc đến trễ khi gửi qua hộp thơ, nếu bạn có thắc mắc hoặc mong muốn chúng tôi gửi cho bạn nhiều thông tin hơn qua email, chúng tôi có thể làm điều đó.

Tôi có bắt buộc phải tham gia?
Không. Tham gia vào các cuộc nghiên cứu là không bắt buộc; tuy nhiên, những câu trả lời của bạn sẽ giúp xác định tỷ giá thị trường của dịch vụ trông giữ trẻ ở tiểu bang Texas. Mặc dù không bắt buộc, sự tham gia của bạn là vô cùng giá trị và được cảm kích.

Chúng tôi có thể gửi những câu hỏi khảo sát qua mail/email cho bạn hay không?
Rất tiếc, chúng tôi không thể gửi những câu hỏi khảo sát qua mail hoặc email cho bạn ở thời điểm hiện tại. Tất cả khảo sát đều phải được thực hiện qua điện thoại như một phương pháp căn bản để thu thập dữ liệu. Chúng tôi có thể điều chỉnh thời gian của cuộc khảo sát để phù hợp với thời gian của bạn. Nếu bạn muốn xem trước những câu hỏi để chuẩn bị cho cuộc khỏa sát qua điện thoại, bạn có thể xem qua những câu hỏi đó ở đây: Licensed and Registered Homes – Vietnamese.

Ai là người thực hiện cuộc khảo sát này?
Texas Workforce Commission (TWC) đã hợp đông với những nhà nghiên cứu từ Texas Institute for Child & Family WellbeingThe Ray Marshall Center for the Study of Human Resources  ở Trường đại học The University of Texas at Austin để quản lý cả hai Tỷ Khảo Sát Tỷ Giá Dịch Vụ Trông Giữ Trẻ ở Tiểu Bang Texas (Texas Child Care Market Rate Survey) và Khảo Sát Giá Cả Chất Lượng Giữ Trẻ (Child Care Cost of Quality Survey).

Khảo sát sẽ mất bao lâu?
Thời gian hoàn thành khảo sát trung bình của Khảo Sát Tỷ Giá Dịch Vụ Trông Giữ Trẻ ở Tiểu Bang Texas (Texas Child Care Market Rate Survey) là 5-10 phút. Nếu bạn cũng được chọn để tham gia vào cuộc Khảo Sát Giá Cả Chất Lượng Giữ Trẻ (Child Care Cost of Quality Survey), khảo sát sẽ mất khoản 15-20 phút. Đương nhiên, tùy theo những nguyên tố như số lượng trẽ em tham gia (cho cơ sở tại gia), hoặc số lượng nhóm tuổi (cho trung tâm), thời gian các cuộc khảo sát có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. Một số nhà cung cấp cũng thích thú với việc trò chuyện với những nhà nghiên cứu của chúng tôi cho nên thời gian của những cuộc khảo sát đôi khi cũng dài hơn. Những nhà cung cấp khác cung cấp thông tin ngắn, nhanh, nên thường sẽ giảm bớt thời gian còn dưới mười phút. Cho nên, thời gian khảo sát phụ thuộc rất nhiều vào sở thích và phong cách của người được khảo sát.

Những câu trả lời của tôi có được tiết lộ?
Chỉ có dữ liệu tổng hợp sẽ được công bố. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bất cứ cơ sở trông giữ trẻ nào. Tất cả các nhà cung cấp khi hoàn thành khảo sát sẽ nhận được một bản sao công bố kết quả của tỉ lệ giá cả thị trường cho khu vực của họ trong mùa hè.

Cơ sở trông giữ trẻ của tôi đã được lựa chọn như thế nào để tham gia vào cuộc khảo sát này?
Các cơ sở trông giữ trẻ được lựa chọn ngẫu nhiên mỗi năm từ public list of licensed and registered child care facilities được cung cấp bởi Texas Health and Human Services Commission Childcare Regualtion department (HHSC CCR).

Những câu hỏi chung

Tỷ giá thị trường hiện tại ở khu vực của tôi là bao nhiêu?
Để tìm hiểu thêm về tỳ giá thì trường trong khu vực của bạn, hãy liên hệ bang phát triển lao động địa phương (local workforce development board – LWDB). Thông tin liên lạc của mỗi LWDB có trên website của Texas Workforce Commission ở http://www.texasworkforce.org/dirs/wdbs/wdbmap.html.

Tôi phải gọi cho ai để được tăng tỷ lệ hoàn trả?
Tất cả các nhận xét và thắc mắc về tỷ lệ hoàn trả nên được chuyển đến ban phát triển lực lượng lao động địa phương của bạn. TWC cung cấp một danh sách với đường dẫn đến tất cả LWDB websites ở : http://www.texasworkforce.org/dirs/wdbs/wdbweb.html.

Chương trình Texas Rasing Start Program là gì?
Chương trình Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá và cải thiện chất lượng cho các chương trình mầm non của Texas. Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (Hai sao, Ba sao và Bốn sao) để khuyến khích các chương trình chăm sóc trẻ và giáo dục mầm non ngày càng đạt được các mức chất lượng cao hơn. Các mức chứng nhận này được gắn với tỷ lệ hoàn trả nâng cao theo cấp bậc cho trẻ em nhận học bổng chăm sóc trẻ em. Tất cả các nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em (CCS) được quản lý hiện bắt buộc phải tham gia Texas Rising Star. Các nhà cung cấp CCS mới và các nhà cung cấp CCS hiện tại không được chứng nhận Texas Rising Star phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu để nhận được Chỉ định Cấp độ Đầu vào như một phần của quy trình chứng nhận. Để biết thêm thông tin về Texas Rising Star, vui lòng truy cập http://texasrisingstar.org.

Công nhận

Công nhận có nghĩa là gì?
Các dịch vụ trông giữ trẻ tại gia và trung tâm được công nhận tự nguyện đo lường theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia đã được thiết lập bởi các tổ chức chăm sóc trẻ em quốc gia. Các chương trình được công nhận phải vượt qua các tiêu chuẩn cấp phép tối thiểu và cam kết cung cấp các hoạt động chăm sóc, chú ý và kích thích mà trẻ em yêu cầu.

Ví dụ các chương trình công nhận cho những Trung tâm như:
• NAEYC – National Association for the Education of Young Children
• NECPA – National Early Childhood Program Accreditation
• NAC – National Accreditation Commission for Early Care and Education Programs
• COA – Council on Accreditation
• Cognia Accreditation (Formerly AdvancED Quality Early Learning Standards, QELS)
• Montessori Accreditation (AMS or AMI)
• Association of Christian Schools International (ACSI)

Ví dụ các chương trình công nhận cho cơ sỏ tại gia như:
• NAFCC – National Association for Family Child Care

TẢI THÔNG TIN NÀY Ở ĐÂY

QUAY LẠI TRANG NGHIÊN CỨU CHĂM SÓC TRẺ EM